choir

87屆獻唱詩班:

日期詩班  
8月1日 (六) 基督教香港崇真會聯合詩班    
8月2日 (日) 香港浸信教會詩班    
8月3日 (一) 香港靈糧堂詩班    
8月4日 (二) 香港中華聖樂團    
8月5日 (三) 基督教尖沙咀潮人生命堂聖歌團    
8月6日 (四) 宣道會北角堂詩班    
8月7日 (五) 中華基督教會公理堂詩班    
8月8日 (六) 九龍城浸信會詩班    
8月9日 (日) 港九閩南語教會聯合詩班    
8月10日 (一) 香港聖樂學院詩班    

本屆邀請本港中學參與一年一度港九培靈研經會,各間院校透過現場轉播各場講道聚會,鼓勵同學追求信仰聚會舉行期間,各學院亦歡迎公眾入場聚會,共享靈筵﹗

院校名單:(排名不分先後)